Seiten

Titel pro Seite

12 24 48Thomastik 133, Dominant 1/4, g mittel Thomastik 133, Dominant 1/2, g mittel Thomastik 130, Dominant 1/2, e'' mittel Thomastik 131, Dominant 3/4, a' mittel Thomastik 130, Dominant 3/4, e'' mittel Thomastik 135, Dominant 3/4, mittel Thomastik 135, Dominant, mittel Thomastik 132, Dominant, d' mittel